Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Kerkstraat 6
3665 AS
telefoon 089-65.73.84
fax 089-65.73.84
e-mail info@vrijeschoolas.be
website http://www.vrijeschoolas.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur K.B. As-Centrum
directeur Dirk CORNELISSEN
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Genk
Scholengemeenschap St.-Hubertus
instellingsnummer 15255
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkstraat 6 , 3665 AS
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Kastanjedreef 3 , 3665 AS
gewoon kleuteronderwijs
3. Nijverheidsstraat 1 , 3665 AS
gewoon kleuteronderwijs