Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Wissel
adres Maaseikerlaan 2_A
3680 NEEROETEREN
telefoon 089-86.33.40
e-mail dewissel@kbaoneeroeteren.be
website http://www.kbaoneeroeteren.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KBAO Neeroeteren
directeur Jean EVENS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Maasmechelen
Scholengemeenschap Oeterse scholengemeenschap basisond.
instellingsnummer 15289
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Maaseikerlaan 2_A , 3680 NEEROETEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Ophovenstraat 71 , 3680 NEEROETEREN
gewoon lager onderwijs