Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Picpussen
adres Watertorenstraat 5_C
3700 TONGEREN
telefoon 012-23.23.64
fax 012-39.36.58
e-mail directie@basisschoolpicpussen.be
website http://www.basisschoolpicpussen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw Katholiek Basisonderwijs Tongeren
directeur Caroline COENEGRACHTS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Tongeren
Scholengemeenschap VZW Katholiek Basisonderwijs Tongeren
instellingsnummer 15503
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Watertorenstraat 5_C , 3700 TONGEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs