Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Wijnstraat 2
3770 RIEMST
telefoon 012-23.58.16
fax 012-23.58.16
e-mail vbsmvv@rievoe.be
website http://www.rievoe.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrij Kath.Ond. Dek. Vlijtingen
directeur Eric STASSEN
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Tongeren
Scholengemeenschap Rievoe
instellingsnummer 15859
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Wijnstraat 2 , 3770 RIEMST
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Bampstraat 8 , 3770 RIEMST
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
3. Grote Straat 64_b , 3770 RIEMST
gewoon lager onderwijs
4. Montenaekenweg 4 , 3770 RIEMST
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs