Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Op Het Boseind Maasmechelen
adres Oude Baan 372
3630 MAASMECHELEN
telefoon 089-76.47.81
e-mail bs.maasmechelen@g-o.be
website http://www.boseind.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Maasland
directeur Lene COLLA
CLB GO! CLB Nova
Scholengemeenschap BaO/SGR14/SGE3
instellingsnummer 1602
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Oude Baan 372 , 3630 MAASMECHELEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs