Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool BaLu
adres Hanekapstraat 8
3920 LOMMEL
telefoon 011-54.05.16
fax 011-54.05.17
e-mail info@balu.be
website http://www.balu.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur LKB vzw
directeur Jelle JACOBS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Pelt
Scholengemeenschap LKB vzw
instellingsnummer 16352
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hanekapstraat 8 , 3920 LOMMEL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs