Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Duizendpoot As
adres Kerkplein 3
3665 AS
telefoon 089-65.71.76
fax 089-65.95.27
e-mail bs.as@g-o.be
website http://www.deduizendpoot-as.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Maasland
directeur Hilde OP 'T EYNDE
CLB GO! CLB Nova
Scholengemeenschap BaO/SGR14/SGE1
instellingsnummer 1651
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkplein 3 , 3665 AS
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs