Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool 'De Beerring '
adres Koerselsesteenweg 25
3580 BERINGEN
telefoon 011-42.27.86
e-mail directie1@debeerring.be
website http://www.debeerring.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Kath. Onderwijs Beringen en Lummen
directeur Marc WITHOFS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Beringen
Scholengemeenschap Vrij Basisonderwijs Beringen
instellingsnummer 16592
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Koerselsesteenweg 25 , 3580 BERINGEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Oude Baan 55 , 3580 BERINGEN
gewoon kleuteronderwijs
3. Bogaarsveldstraat 20 , 3580 BERINGEN
gewoon lager onderwijs