Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Heppening
adres Pastoor Aertsstraat 26
3971 HEPPEN
telefoon 011-34.35.49
fax 011-34.35.49
e-mail info@deheppening.be
website http://www.deheppening.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Paroch.Schoolcom.Heppen-Leop.
directeur Simone HENDERICKX
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Beringen
Scholengemeenschap SGH² Ham-Heppen
instellingsnummer 16683
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pastoor Aertsstraat 26 , 3971 HEPPEN
gewoon lager onderwijs
2. Hamsesteenweg 7 , 3971 HEPPEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
3. Asdonckstraat 52 , 3971 HEPPEN
gewoon kleuteronderwijs