Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Sprong Maaseik
adres Burgemeester Philipslaan 78
3680 MAASEIK
telefoon 089-56.04.82
fax 089-56.04.83
e-mail secretariaat@desprongmaaseik.be
website http://desprongmaaseik.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Maasland
directeur Linde VERSTAPPEN
CLB GO! CLB Nova
Scholengemeenschap Scholengemeenschap CURA
instellingsnummer 1677
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Burgemeester Philipslaan 78 , 3680 MAASEIK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Koningin Astridlaan 91 , 3680 MAASEIK
gewoon kleuteronderwijs