Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Merlijn Tongeren
adres Sacramentstraat 70
3700 TONGEREN
telefoon 012-23.30.31
e-mail directie@bsmerlijntongeren.be
website http://www.bsmerlijntongeren.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Zuid-Limburg
directeur Marleen CREYF
CLB GO! CLB Nova
Scholengemeenschap SGM Bao SZL13 - Oost
instellingsnummer 1701
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Sacramentstraat 70 , 3700 TONGEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs