Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Merlijn Tongeren
adres Sacramentstraat 70
3700 TONGEREN
telefoon 012-23.30.31
fax 012-39.45.15
e-mail directie@bsmerlijntongeren.be
website http://www.bsmerlijntongeren.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Zuid-Limburg
directeur Marleen CREYF
CLB GO! CLB Zuid-Limburg
Scholengemeenschap BaO/BuBaO
instellingsnummer 1701
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Sacramentstraat 70 , 3700 TONGEREN
Wil je voor schooljaar 2019-2020 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs