Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Bruggestraat 24
8840 STADEN
telefoon 051-70.07.47
fax 051-70.54.04
e-mail gvbstaden@staho.be
website http://gvbstaden.staho.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Katholiek Onderwijs Staho
directeur Veroniek SEYS Annie - Desender
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap Staho
instellingsnummer 17368
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bruggestraat 24 , 8840 STADEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Ieperstraat 218 , 8840 STADEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
3. Bruggestraat 30 , 8840 STADEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs