Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Kouterkind Merkem
adres Kouterstraat 28_b
8650 MERKEM
telefoon 051-54.54.33
e-mail directie@kouterkind.be
website http://www.kouterkind.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Schoolbestuur De Zaaier
directeur Hilde DEBOUCK
CLB Vrij CLB Westhoek
Scholengemeenschap De Zaaier
instellingsnummer 17401
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kouterstraat 28_b , 8650 MERKEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs