Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Wassenaard
adres Westernieuwweg 5
8490 VARSENARE
telefoon 050-38.65.43
e-mail directie@dewassenaard.be
website http://www.dewassenaard.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrije School Varsenare
directeur Filip DE BAETS
CLB Vrij CLB De Havens
Scholengemeenschap De 4 winden
instellingsnummer 17608
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Westernieuwweg 5 , 8490 VARSENARE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs