Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Vrijheidsstraat 1
8470 SNAASKERKE
telefoon 059-27.82.95
e-mail directie@gbsdehorizon.be
website http://www.gbsdehorizon.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Gistel
directeur An AMELOOT
CLB Vrij CLB De Havens
Scholengemeenschap Strand en Polder
instellingsnummer 17756
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Vrijheidsstraat 1 , 8470 SNAASKERKE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs