Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Stationsstraat 1_A
8480 EERNEGEM
telefoon 059-29.99.88
fax 059-55.36.36
e-mail directie@vbseernegem.be
website http://www.vbseernegem.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Onderwijs Hinterland
directeur Rik LAMOTE
CLB Vrij CLB Houtland
Scholengemeenschap NOVUS
instellingsnummer 17764
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Stationsstraat 1_A , 8480 EERNEGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Dorpstraat 5 , 8480 BEKEGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs