Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School Sint-Andreaslyceum
adres Fortuinstraat 29
8310 SINT-KRUIS
telefoon 050-28.85.10
fax 050-28.85.19
e-mail lagere@sask.be
website http://www.sask.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Karel de Goede
directeur Henk DE LAERE
CLB Vrij CLB De Havens
Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs St-Trudo
instellingsnummer 17905
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Fortuinstraat 29 , 8310 SINT-KRUIS
gewoon lager onderwijs