Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Aartshertoginnestraat 38
8400 OOSTENDE
telefoon 059-70.55.62
e-mail tkleincollege.olvo@gmail.com
website https://www.tkleincollege.org
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW De Zeemeeuw
directeur Gerda COLPAERT
CLB Vrij CLB De Havens
Scholengemeenschap De zeemeeuw
instellingsnummer 18192
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Aartshertoginnestraat 38 , 8400 OOSTENDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs