Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Dorpsstraat 4
8670 OOSTDUINKERKE
telefoon 058-51.43.49
e-mail gemeenteschool@oostduinkerke.be
website http://www.gbsodk.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Koksijde
directeur Steven MAES
CLB Vrij CLB Westhoek
Scholengemeenschap Strand en Polder
instellingsnummer 18481
verslagen schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dorpsstraat 4 , 8670 OOSTDUINKERKE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs