Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Kollegestraat 8
8500 KORTRIJK
telefoon 056-96.98.87
fax 056-96.98.88
e-mail sacn.basis@telenet.be
website http://www.sacn-basis.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Sint-Amandsbasisscholen Kortrijk
directeur Johan SCHIETGAT
CLB Vrij CLB Groeninge
Scholengemeenschap Sint-Amandsbasisscholen Kortrijk
instellingsnummer 18697
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kollegestraat 8 , 8500 KORTRIJK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs