Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - 't Fort
adres Plein 9
8500 KORTRIJK
telefoon 056-22.81.89
e-mail tfort@kbkscholen.be
website http://www.tfort.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KBK
directeur Jan CHIERS
CLB Vrij CLB Groeninge
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Kortrijk
instellingsnummer 18705
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Plein 9 , 8500 KORTRIJK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs