Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Taalkoffer Komen
adres Kastelenlaan Kastelenlaan 109
7780 KOMEN-WAASTEN
telefoon 056-55.78.62
fax 056-55.46.68
e-mail bs.komen@g-o.be
website http://www.detaalkoffer.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur TOM VANDERMEULEN
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Kortrijk - Menen
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 1941

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kastelenlaan Kastelenlaan 109 , 7780 KOMEN-WAASTEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs