Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Prizma - Heilige Familie
adres Leenstraat 110
8870 IZEGEM
telefoon 051-30.21.26
e-mail info@schoolbosmolens.be
website http://www.schoolbosmolens.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Prizma
directeur Maxim ESPRIT
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap De Zorg
instellingsnummer 19463
verslagen schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Leenstraat 110 , 8870 IZEGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs