Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool St-Michiel
adres Gen. Eisenhowerstraat 8
8520 KUURNE
telefoon 056-71.40.99
fax 056-71.40.99
e-mail vbs.stmichiel@vrijescholenkuurne.be
website http://www.vrijescholenkuurne.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw Vrij Kleuter en Lager Onderw. Kuurne
directeur Ilse Desmet
CLB Vrij CLB Groeninge
Scholengemeenschap Heule - Kuurne
instellingsnummer 19562
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Gen. Eisenhowerstraat 8 , 8520 KUURNE
gewoon lager onderwijs
2. Boomgaardstraat 96 , 8520 KUURNE
gewoon kleuteronderwijs