Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool-Heilig Hart-
adres Tuinstraat 21
8530 HARELBEKE
telefoon 056-72.43.45
fax 056-72.43.46
e-mail directie@vbsheilighart.be
website http://www.vbsheilighart.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Basisonderwijs Harelbeke
directeur Kathleen BEERNAERT
CLB Vrij CLB Groeninge
Scholengemeenschap vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke
instellingsnummer 19612
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Tuinstraat 21 , 8530 HARELBEKE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs