Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Springplank Brugge
adres Hugo Losschaertstraat 5_A
8000 BRUGGE
telefoon 050-33.36.92
fax 050-33.89.60
e-mail wesley.vanbavinckhove@brugge-despringplank.be
website http://www.brugge-despringplank.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! Scholengroep Impact
directeur Wesley VANBAVINCKHOVE
CLB GO! CLB Connect
Scholengemeenschap Brugge
instellingsnummer 1974
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hugo Losschaertstraat 5_A , 8000 BRUGGE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs