Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Prizma - De Talententuin
adres Stationsstraat 8
8860 LENDELEDE
telefoon 051-30.00.65
e-mail marie.maertens@prizma.be
website http://bstt.prizma.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Prizma
directeur Marie MAERTENS
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap Prizma Basis
instellingsnummer 19745
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Stationsstraat 8 , 8860 LENDELEDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs