Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool -De Octopus
adres Leeuwerikstraat 30
8800 ROESELARE
telefoon 051-26.44.40
e-mail directie@sbsdeoctopus.be
website http://www.sbsdeoctopus.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Roeselare
directeur Ignace DEGRYSE
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs Roeselare
instellingsnummer 19951
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Leeuwerikstraat 30 , 8800 ROESELARE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs