Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -'t Nieuwland
adres Ontvangerstraat 7
8700 TIELT
telefoon 051-40.20.62
e-mail info@vbstnieuwland.be
website http://www.poelbergommeland.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW PoelbergOmmeland
directeur Patrick VAN NIEUWENHUYSE
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap PoelbergOmmeland
instellingsnummer 20305
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ontvangerstraat 7 , 8700 TIELT
gewoon lager onderwijs
2. Ontvangerstraat 9 , 8700 TIELT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
3. Mgr. Van Hovestraat 6 , 8700 TIELT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs