Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool-Lyceum-Heilige Familie
adres Maloulaan 2
8900 IEPER
telefoon 057-21.82.39
e-mail mia.ingelaere@cdi-ieper.be
website http://www.lyceum-hf.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Centrumscholen Dekenij Ieper
directeur MIA INGELAERE
CLB Vrij CLB Westhoek
Scholengemeenschap C.D.I.
instellingsnummer 20388
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Maloulaan 2 , 8900 IEPER
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. de Stuersstraat 32 , 8900 IEPER
gewoon lager onderwijs
3. Oude Veurnestraat 24 , 8900 IEPER
gewoon kleuteronderwijs