Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Zilverberk
adres Pastoor Bernaertsstraat 28
1500 HALLE
telefoon 02-356.78.89
fax 02-361.15.76
e-mail directie.zilverberk@ringscholen.be
website http://www.zilverberkhalle.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Ringscholen
directeur Tom Vancutsem
CLB GO! CLB De Ring Halle
Scholengemeenschap Ringscholen
instellingsnummer 208
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pastoor Bernaertsstraat 28 , 1500 HALLE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs