Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Lagere School -Bollekensschool
adres Neermeerskaai 2
9000 GENT
telefoon 09-222.01.10
fax 09-222.97.71
e-mail bollekensschool.dir@onderwijs.gent.be
website http://bollekensschool.gent.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Stedelijk Ond. Gent
directeur Gwen Moerman
CLB Interstedelijk CLB Gent
Scholengemeenschap Nexus Gandae
instellingsnummer 20941
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Neermeerskaai 2 , 9000 GENT
gewoon lager onderwijs