Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Sint-Paulus - De Wonderboom
adres Ebergiste De Deynestraat 2_B
9000 GENT
telefoon 09-222.11.68
e-mail directie@spdewonderboom.be
website http://www.spdewonderboom.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Organisatie Broeders van Liefde
directeur Cindy Van der Snickt
CLB Vrij CLB Regio Gent
Scholengemeenschap De Archipel
instellingsnummer 21006
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ebergiste De Deynestraat 2_B , 9000 GENT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Rerum-Novarumplein 188 , 9000 GENT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs