Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Toermalijn Geel
adres Kerkstraat 12
9190 STEKENE
telefoon 03-779.76.59
e-mail directie@toermalijn.be
website http://www.toermalijn.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Paroch. Schoolcom. H. Kruis
directeur Baes Katelijne Selis Dirk -
CLB Vrij CLB Waas en Dender
Scholengemeenschap H. Kruis
instellingsnummer 21592
verslagen schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkstraat 12 , 9190 STEKENE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Kerkstraat 63 , 9190 STEKENE
gewoon lager onderwijs