Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Florimond Leirensstraat 31
9230 WETTEREN
telefoon 09-366.15.54
fax 09-365.66.69
e-mail gertrudisbasisschool@skynet.be
website http://www.gertrudisbasis.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Onderwijs Wetteren
directeur Kathleen De Winne
CLB Vrij CLB Wetteren
Scholengemeenschap KOW-St.-Lodewijk Wetteren Tussenbeke
instellingsnummer 22194
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Florimond Leirensstraat 31 , 9230 WETTEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Schoolstraat 4_B , 9230 WETTEREN
gewoon lager onderwijs