Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Letterzee Koksijde
adres Albert Fastenaekelslaan 24
8670 KOKSIJDE
telefoon 058-51.17.44
fax 058-52.38.70
e-mail bs.deletterzee@g-o.be
website http://www.letterzee.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Westhoek
directeur Bernard BERTELOOT
CLB GO! CLB Connect
Scholengemeenschap Westhoek 28
instellingsnummer 2279
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Albert Fastenaekelslaan 24 , 8670 KOKSIJDE
gewoon kleuteronderwijs Leefschool
gewoon lager onderwijs Leefschool