Inlichtingen over de school

naam Vrije lagere school Sint-Maarten
adres Esplanadeplein 6
9300 AALST
telefoon 053-21.16.44
e-mail smi.lagereschool@telenet.be
website http://www.smi-aalst.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Onderwijs Land van Aalst
directeur Katrijn Vermeulen
CLB Vrij CLB Aalst
Scholengemeenschap Katholiek basisonderwijs Aalst
instellingsnummer 22806
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Esplanadeplein 6 , 9300 AALST
gewoon lager onderwijs