Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool De Regenboog
adres Erembodegem-Dorp 21
9320 EREMBODEGEM
telefoon 053-72.34.71
e-mail sbs.erembodegem@aalst.be
website http://scholen.aalst.be/sbserembodegem/
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Stadsbestuur van Aalst
directeur Philip De Cock
CLB GO! CLB Dender
Scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs Aalst
instellingsnummer 23358
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Erembodegem-Dorp 21 , 9320 EREMBODEGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Ronsevaaldreef 102 , 9320 EREMBODEGEM
gewoon kleuteronderwijs