Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Gasthuisstraat 98
9500 GERAARDSBERGEN
telefoon 054-41.26.43
e-mail hunnegem@skynet.be
website http://www.hunnegem.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Basisschool Hunnegem
directeur Sabine Michiels
CLB Vrij CLB Ninove
Scholengemeenschap Kath. Basisond. Geraardsbergen-Deftinge
instellingsnummer 23556
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Gasthuisstraat 98 , 9500 GERAARDSBERGEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs