Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Grotenberge
adres Grotstraat 1
9620 GROTENBERGE
telefoon 09-360.44.06
fax 09-361.13.38
e-mail info@basisschoolgrotenberge.be
website http://www.basisschoolgrotenberge.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Sint-Franciscusscholen
directeur Christ Meuleman
CLB Vrij CLB Zuid- Oost- Vlaanderen
Scholengemeenschap SG Sint-Franciscus
instellingsnummer 23945
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Grotstraat 1 , 9620 GROTENBERGE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Oombergenstraat 19 , 9620 OOMBERGEN
gewoon kleuteronderwijs