Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Bosrank
adres Kerkplein 24
9750 KRUISEM
telefoon 09-384.24.76
e-mail info@gbz-de-bosrank.be
website http://www.gbz-de-bosrank.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeente Kruisem
directeur Saan Vandenheede
CLB GO! CLB Oudenaarde-Geraardsbergen
Scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Schelde Leie
instellingsnummer 24372
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkplein 24 , 9750 KRUISEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs