Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Akkerken 2
9940 SLEIDINGE
telefoon 09-357.75.21
e-mail directie@vbs-bijenkorf.be
website http://www.vbs-bijenkorf.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath.Schol.Regio Evergem-Ertv.
directeur Peter Van Hulle
CLB Vrij CLB Regio Gent
Scholengemeenschap SEPTEM
instellingsnummer 25007
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Akkerken 2 , 9940 SLEIDINGE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs