Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - 't Brugje
adres Sint-Bernardusstraat 1_B
9968 BASSEVELDE
telefoon 09-238.46.05
fax 09-238.46.05
e-mail directie@tbrugje.be
website http://www.tbrugje.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Sch. Regio Krekengebied
directeur Kathleen Bosschem
CLB Vrij CLB Meetjesland
Scholengemeenschap De Kreken
instellingsnummer 25072
verslagen schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Sint-Bernardusstraat 1_B , 9968 BASSEVELDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs