Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Lagere Schoolvoor Buitengewoon Onderwijs -De Leerexpert (25478)
adres Biekorfstraat 21
2060 ANTWERPEN
telefoon 03-292.21.10
fax 03-292.21.39
e-mail biekorfstraat@leerexpert.be
website http://www.leerexpert.be/biekorfstraat
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
directeur Kathleen Hikspoors
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap TOZOMAA
instellingsnummer 25478
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bubao)
schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bubao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Biekorfstraat 21 , 2060 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor minstens 1 type, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type basisaanbod
2. Oranjestraat 102 , 2060 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor minstens 1 type, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type basisaanbod