Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool 't Plant'zoentje Laken
adres Karel Bogaerdstraat 4
1020 LAKEN
telefoon 02-474.06.20
fax 02-474.06.22
e-mail sec@hetplantzoentje.be
website http://www.hetplantzoentje.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Brussel
directeur Geert WILLAERT
CLB GO! CLB Brussel
Scholengemeenschap SGEBRUSSELIAII
instellingsnummer 26
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
- paritair college doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Karel Bogaerdstraat 4 , 1020 LAKEN
gewoon lager onderwijs
2. Prins Karelsquare z/n , 1020 LAKEN
gewoon kleuteronderwijs