Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Wikke
adres Burgemeester Philipslaan 15
3680 MAASEIK
telefoon 089-56.69.85
e-mail info@dewikkemaaseik.be
website http://www.dewikkemaaseik.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw K.B.O. Maasland
directeur Lidia LAMBERIGTS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Maasmechelen
Scholengemeenschap Eycker Katholieke Basisscholen
instellingsnummer 26179
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bubao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bubao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Burgemeester Philipslaan 15 , 3680 MAASEIK
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
type 3
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 2
type 3
type 8
type 9
type basisaanbod