Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - De Boemerang
adres Gerdingerpoort 20
3960 BREE
telefoon 089-46.34.14
e-mail directie.deboemerang@dekubus-bree.be
website http://www.deboemerang-bree.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Sch.best.Kath.Basissch.Bree
directeur Ivo MEUS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Bree
Scholengemeenschap De KuBus
instellingsnummer 26187
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Gerdingerpoort 20 , 3960 BREE
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 8
type basisaanbod