Inlichtingen over de school

naam GO] basisschool De Vogelzang
adres Goedlevenstraat 78
9041 OOSTAKKER
telefoon 09-251.13.32
fax 09-251.66.09
e-mail info@bsdevogelzang.be
website http://www.bsdevogelzang.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Gent
directeur Emma De Jaeger
CLB GO! CLB Gent
Scholengemeenschap HORTA
instellingsnummer 2626
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Goedlevenstraat 78 , 9041 OOSTAKKER
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs