Inlichtingen over de school

naam GO! sportbasisschool in beweging Hamme
adres Verbindingsstraat 66
9220 HAMME
telefoon 052-49.99.75
fax 052-49.99.77
e-mail bs.hamme@g-o.be
website http://www.campus-go-hamme.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Reyns Bert Bréda Iris -
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 2758
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Verbindingsstraat 66 , 9220 HAMME
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs