Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Kouterbos Waasmunster
adres Kouterstraat 3
9250 WAASMUNSTER
telefoon 052-46.99.88
e-mail directie@kouterbos-waasmunster.be
website http://www.kouterbos.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Waasland
directeur Evelyn VAN ROEYEN
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Basisonderwijs Scholengroep 17 Waas
instellingsnummer 2766
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kouterstraat 3 , 9250 WAASMUNSTER
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs